Ongevallenverzekering afbeelding

Ongevallenverzekering

Als u door een ongeval invalide wordt, kunt u met hoge kosten geconfronteerd worden. En als u overlijdt door een ongeval, kunnen uw nabestaanden in financiële problemen komen. Met een ongevallenverzekering zorgt u voor financiële zekerheid.

Waarvoor bent u verzekerd?

U spreekt van tevoren af tegen welk bedrag u zich verzekert. Dat bedrag wordt uitgekeerd als u na een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt. Met het geld kunt u bijvoorbeeld noodzakelijke aanpassingen aan uw woning of auto financieren.

Bij gedeeltelijke invaliditeit krijgt u in principe het percentage van de verzekerde som uitgekeerd dat overeenstemt met de mate van invaliditeit. Bent u 50% invalide, dan krijgt u dus 50% van het verzekerde bedrag.

Medische kosten

Na een ongeval maakt u misschien specifieke revalidatie- of tandartskosten die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Deze kosten kunt u meeverzekeren op de ongevallenpolis.

Arbeidsongeschiktheid

Als u door uw invaliditeit arbeidsongeschikt raakt, krijgt u vroeg of laat te maken met inkomensachteruitgang. Er zijn ongevallenverzekeringen die zich specifiek richten op dit risico en zorgen voor inkomensaanvulling.

Waarvoor bent u niet verzekerd?

Invaliditeit of overlijden door ongelukken op het werk zijn vaak uitgesloten evenals ongelukken door gevaarlijke hobby’s of sporten zoals jagen en parachutespringen. Ook zijn soms ongelukken met de motor of de scooter uitgesloten.

Maatwerk

Wij bespreken met u welke dekking past bij uw situatie en hoe de verzekering aansluit op andere financiële producten zoals uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, uw zorgverzekering en uw woonlastenverzekering.

Voorkom ongevallen

Opvallend genoeg vinden de meeste ongevallen plaats in de privésfeer. Vallen, struikelen, uitglijden of een val van ladder, trap of fiets, kunnen tot ernstige letsels leiden. Ook van een sportblessure kunt u de rest van uw leven last hebben. Lees op deze website wat u kunt doen om uw veiligheid te vergroten.

Gerelateerde pagina’s