Cybercrime blijft volgens bedrijfsleven grootste gevaar

De dreiging van een cyberaanval en datalek wordt niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd als de grootste uitdaging beschouwd. Eén op de vijf organisaties is de afgelopen twaalf maanden erdoor geraakt. Meer dan de helft van de cybercriminaliteit zal in de toekomst (voorspeld voor 2025) worden veroorzaakt door menselijke fouten. Na een jarenlange daling is het aantal gijzelsoftware-aanvallen in de eerste helft van 2023 weer met 176 procent toegenomen. De zorg over het gebruik van AI voor aanvallen en het creëren van malware neemt daarnaast toe. De verwachting is dan ook dat het aantal cyberaanvallen blijft stijgen.

De top 10 risico's voor bedrijven in Nederland, volgens Aon: 

  1. Cyberaanval / datalek
  2. Tekort aan arbeidskrachten
  3. Onvermogen om talent aan te trekken en te behouden
  4. Schaarste van grondstoffen en stijgende prijzen
  5. Onderbreking van de bedrijfsvoering
  6. Onvermogen om te innoveren en tegemoet te komen aan consumentenbehoeften
  7. Wijzigingen in wet- en regelgeving
  8. Falen van de toeleveringsketen en/of distributie
  9. Verzuim
  10. Economische teruggang en traag herstel